Aplikacja

Kolokwia w dniu 10 grudnia rozpoczynaj膮 si臋 od godziny 9.00

Aplikanci I roku proszeni s膮 o wstawiennictwo w kolejno艣ci zgodnie z za艂膮cznikiem

kolokwium-ustne


KOLOKWIA POPRAWKOWE DLA I ORAZ II ROKU APLIKACJI ODB臉D膭 SI臉

W DNIU 10 GRUDNIA 2016 R.


ZAJ臉CIA W DNIU 3 GRUDNIA DLA III ROKU APLIKACJI ROZPOCZYNAJ膭 SI臉 O GODZINIE 10.00


Nieprzekraczalny termin sk艂adania UZUPE艁NIONYCH dzienniczk贸w aplikanta mija 13 grudnia br. Obowi膮zkowo wraz z dzienniczkiem sk艂adaj膮 Pa艅stwo roczn膮 opini臋 Patrona. Prosz臋 o wyznaczenie osoby, kt贸ra zbiorczo b臋dzie mog艂a dostarczy膰 komplety dokument贸w do siedziby OIRP w Wa艂brzychu.


Termin sk艂adania wniosk贸w o wyznaczenia Patrona mija 30 listopada br.

wniosek-o-wyznaczenie-patrona-z-urzedu

oswiadczenie-patrona

oswiadczenie-patrona-do-celow-podatkowych


聽WYNIKI KOLOKWIUM ROCZNEGO

Wyniki kolokwium III rok

Wyniki kolokwium I rok

 

 


 

KOLOKWIA ROCZNE ORAZ POPRAWKOWE

I rok aplikacji

II rok aplikacji

III rok aplikacji


Spis dokument贸w do wpisu na list臋 aplikant贸w radcowskich

Do wniosku o wpis na list臋 aplikant贸w radcowskich nale偶y do艂膮czy膰:

 1. orygina艂 albo odpis dyplomu (wydany przez uczelni臋 lub potwierdzony notarialnie) 聽uko艅czenia wy偶szych studi贸w prawniczych w聽Rzeczypospolitej Polskiej 聽鈥 je偶eli nie by艂 z艂o偶ony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wst臋pnego,
 2. informacj臋 o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego opatrzon膮 dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 miesi膮c przed z艂o偶eniem wniosku o wpis,
 3. o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
 4. o艣wiadczenie o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych,
 5. dow贸d wniesienia op艂aty w post臋powaniu o wpis (zgodnie z uchwa艂膮 KRRP nr 144/VII/2010 z 17 wrze艣nia 2010r.) wp艂aconej na konto Rady OIRP w Wa艂brzychu 聽BZWBK 17 1090 聽2271 0000 0001 2949 9337聽(w 2015 r. jest to kwota 185 z艂).

Osoby, kt贸re zdawa艂y egzamin wst臋pny na aplikacj臋 radcowsk膮 w roku 2014 i 2015 proszone s膮 o z艂o偶enie aktualnego kwestionariusza osobowego i 偶yciorysu.

Je偶eli nie b臋d膮 si臋 Pa艅stwo ubiega膰 o wpis na list臋 aplikant贸w w tym roku, Rada Okr臋gowej Izby Radc贸w Prawnych w Wa艂brzychu prosi o tak膮 informacj臋 na pi艣mie.

DOKUMENTY NALE呕Y SK艁ADA膯 DO 14 pa藕dziernika 2016 r.

Sk艂adka aplikanta wynosi聽20 z艂, p艂atna w pe艂nej wysoko艣ci pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym nast膮pi艂 wpis na list臋.

Wniosek o wpis na list臋 aplikant贸w


Kancelaria Adwokacka z siedzib膮 w Wa艂brzychu przy ul. Dmowskiego 22/12 zatrudni aplikanta radcowskiego.

Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka

Dmowskiego 22/12

58-300 Wa艂brzych

nr tel.: 74 843 43 63

e-mail: adwokatlebek@adres.pl


Kancelaria Rady Prawnego Succursus w Legnicy jest zainteresowana zatrudnieniem aplikant贸w ze wszystkich rocznik贸w, niezale偶nie od roku, na kt贸rym odbywaj膮 aplikacj臋.

Kontakt:

tel. kom. 793 016 242

tel. 76/722 81 81

email: zbcieszynski@gmail.com


P艂atna praktyka w PZU SA

Zainteresowani Aplikanci I, II oraz III roku aplikacji radcowskiej proszeni s膮 o przes艂anie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 31 sierpnia 2016 r. na adres mailowy mplawucka@pzu.pl. Dodatkowe informacje zostan膮 Pa艅stwu udzielone bezpo艣rednio pod numerem telefonu: 666-888-922

Wsp贸艂praca z PZU SA P艂atna praktyka


Przerwa wakacyjna dla aplikant贸w radcowskich I, II i III roku aplikacji w roku szkoleniowym 2016 ko艅czy si臋 dnia 19 sierpnia 2016 roku, zatem wszystkich Pa艅stwa uprzejmie informujemy, 偶e w najbli偶sz膮 sobot臋 20 sierpnia zaczyna si臋 nowy semestr.


WYNIKI KOLOKWIUM Z PRAWA KARNEGO Z DNIA 1 LIPCA 2016 ROKU

Wyniki kolokwium II rok


KOLOKWIA POPRAWKOWE ODB臉D膭 SI臉 PO PRZERWIE WAKACYJNEJ


WYNIKI KOLOKWIUM Z POST臉POWANIA CYWILNEGO Z DNIA 25 CZERWCA 2016 ROKU

Wyniki kolokwium I rok

Prawid艂owo skonstruowane zarzuty apelacyjne do kazusu z dnia 25 czerwca 2016 r.

Przerwa wakacyjna zgodnie z Uchwa艂膮 Nr 475/IX/15 przypada w terminie od dnia 9 lipca 2016 roku do dnia 19 sierpnia 2016 roku.


KOLOKWIA聽 2016

I ROK APLIKACJI 25 CZERWCA GODZINA 9.00

II ROK APLIKACJI 1 LIPCA GODZINA 15.30

III ROK APLIKACJI 25 CZERWCA GODZINA 9.00

Kolokwia odbywa膰 si臋 b臋d膮 w salach wyk艂adowych WSSE w Wa艂brzychu

przy ul. Uczniowskiej 16

 

ZMIANA W PLANIE ZAJ臉膯 NA II ROKU APLIKACJI

Plan zaj臋膰 aplikacji II rok

ZMIANA W PLANIE ZAJ臉膯 NA III ROKU APLIKACJI

Plan zaj臋膰 III rok aplikacji

PYTANIA NA KOLOKWIUM USTNE W ROKU SZKOLENIOWYM 2016

Zbi贸r pyta艅 dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa pracy (153 pytania)
– pytania z zakresu prawa ubezpiecze艅 spo艂ecznych (60 pyta艅)

Zbi贸r pyta艅 dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa sp贸艂ek handlowych (106 pyta艅)
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (261 pyta艅)
– pytania z zakresu prawa upad艂o艣ciowego i naprawczego (59 pyta艅)

Zbi贸r pyta艅 dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (68 pyta艅)
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (98 pyta艅)
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorz膮du radc贸w prawnych (55 pyta艅)

Za艂膮czniki:

Pytania na kolokwia ustne w 2016 r. Og艂oszenie Prezydium KRRP z dnia 17 grudnia 2015 r.

Terminy kolokwi贸w dla I roku aplikacji radcowskiej:

 1. 25.06.2016 r. – post臋powanie cywilne
 2. 22.10.2016 r. – prawo cywilne
 3. 10.12.2016 r. – prawo pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych

Terminy kolokwi贸w dla II roku aplikacji radcowskiej:

 1. 01.07.2016 r. – prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo o wykroczeniach. post臋powanie karne,聽聽 post臋powanie karnoskarbowe oraz post臋powanie w sprawach o wykroczenia
 2. 22.10.2016 r. – prawo gospodarcze, prawo sp贸艂ek handlowych oraz prawo upad艂o艣ciowe i naprawcze
 3. 10.12.2016 r. – prawo rodzinne i opieku艅cze

Terminy kolokwi贸w dla III roku aplikacji radcowskiej:

 1. 25.06.2016 r. – zasady wykonywania zawodu radcy pranego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorz膮du radc贸w prawnych
 2. 22.10.2016 r. – praw administracyjne, post臋powanie administracyjne i s膮dowo-administracyjne oraz prawo finansowe, podatkowe i celne.

 


 

Turniej Negocjacyjny dla Aplikant贸w Radcowskich 2016

Serdecznie zapraszamy Aplikant贸w Radcowskich do udzia艂u w czwartej edycji Turnieju Negocjacyjnego.

W聽Turnieju bior膮 udzia艂 trzyosobowe Zespo艂y z艂o偶one z聽Uczestnik贸w, b臋d膮cych aplikantami radcowskimi z聽tej samej okr臋gowej izby radc贸w prawnych. Ka偶dy Uczestnik mo偶e nale偶e膰 tylko do聽jednego Zespo艂u. Aby wzi膮膰 udzia艂 w聽Turnieju nale偶y w聽okresie od聽聽1 marca 2016 r. do聽27 marca 2016 r. wype艂ni膰 prawid艂owo formularz rejestracyjny zamieszczony na聽stronie www.turniej.kirp.pl聽zwany dalej 鈥濬ormularzem Rejestracyjnym鈥 .

Turniej ma charakter zespo艂owy. Etap pierwszy Turnieju sk艂ada si臋 z test贸w online wype艂nianych przez zg艂oszone zespo艂y aplikant贸w radcowskich. Trzy najlepsze dru偶yny spotkaj膮 si臋 ze sob膮 w Warszawie na fina艂owych tr贸jstronnych negocjacjach obserwowanych i ocenianych przez ekspert贸w.

Terminarz turnieju:
1.03.2016 – 27.03.2016 – Rejestracja zespo艂贸w.聽W tym czasie do udzia艂u w turnieju zg艂asza膰 mo偶na trzyosobowe zespo艂y z艂o偶one z aplikant贸w radcowskich z tej samej Okr臋gowej Izby

do 30.03.2016 – Kurs e-learningowy.聽Ka偶dy uczestnik turnieju zobowi膮zany jest do uko艅czenia kursu e-learningowego, znajduj膮cego si臋 na stronach KIRP i przes艂ania do organizator贸w za艣wiadczenia o przebyciu kursu. Tylko zespo艂y, kt贸rych wszyscy cz艂onkowie dostarcz膮 komplet za艣wiadcze艅 zostan膮 dopuszczone do pierwszego etapu turnieju.

1.03.2016 – 7.04.2016 – Weryfikacja zg艂osze艅.聽Wszystkie zg艂oszenia do turnieju b臋d膮 podlega膰 sprawdzeniu pod k膮tem zgodno艣ci z regulaminem i prawdziwo艣ci podanych danych. Tylko zespo艂y, kt贸rych zg艂oszenia b臋d膮 kompletne i zgodne z regulaminem zostan膮 dopuszczone do dalszej cz臋艣ci turnieju.

17.04.2016 – I etap turnieju聽Ka偶dy zesp贸艂 wype艂nia test on-line sprawdzaj膮cy teoretyczn膮 i praktyczn膮 wiedz臋 z obszaru negocjacji, zawart膮 w kursie e-learningowym. Quiz zawiera膰 b臋dzie 40 pyta艅 i studi贸w przypadku, sprawdzaj膮cych praktyczne rozumienie i zastosowanie poj臋膰 z obszaru negocjacji. O wygranej zdecyduje ilo艣膰 zebranych przez dru偶yny punkt贸w. W przypadku remisu w punktach, wygrywa dru偶yna, kt贸ra wype艂ni艂a test w kr贸tszym czasie.

14.05. 2016 II Etap turnieju – Fina艂聽Trzy najlepsze zespo艂y zakwalifikowane do II etapu wezm膮 udzia艂 w rozgrywce fina艂owej na 偶ywo, przeprowadzanej w formie tr贸jstronnej gry negocjacyjnej. Najlepszy zesp贸艂 negocjacyjny wy艂oniony zostanie na podstawie wynik贸w uzyskanych podczas gry, natomiast jury ekspert贸w wybierze w trakcie turnieju tak偶e najlepszego negocjatora, kt贸ry otrzyma nagrod臋 indywidualn膮.

Udzia艂 w聽Turnieju uzale偶niony jest od聽uko艅czenia odr臋bnie przez ka偶dego Uczestnika (cz艂onka Zespo艂u) szkolenia e-learningowego z聽zakresu negocjacji 鈥濶egocjacje dla prawnik贸w 鈥 praktyczny przewodnik dla radc贸w prawnych鈥, dost臋pnego na聽stronie Organizatora聽www.elearning.kirp.pl聽oraz聽przes艂anie wygenerowanego na聽stronie聽www.elearning.kirp.pl聽w聽zak艂adce 鈥瀖oje konto鈥 za艣wiadczenia o聽odbyciu szkolenia i聽za艂adownie go na聽stronie聽www.turniej.kirp.pl.

Dodatkowe informacje o turnieju (nagrodach, sk艂adzie jury) b臋d膮 dost臋pne na 聽stronie聽www.turniej.kirp.pl


III Og贸lnopolskie Forum Aplikant贸w Radcowskich w Szczecinie

Szanowni Pa艅stwo,

W dniach 22-24 kwietnia 2016 roku w Szczecinie odb臋dzie si臋 III Og贸lnopolskie Forum Aplikant贸w Radcowskich. Istnieje mo偶liwo艣膰 wyjazdu trzech przedstawicieli.

Osoby, kt贸re wyra偶aj膮 ch臋膰 uczestnictwa proszone s膮 o kontakt z OIRP w Wa艂brzychu do dnia 17.03.2016r.


Portal Informacyjny – spotkanie SO w Jeleniej G贸rze

Szanowni Pa艅stwo,

w imieniu Prezesa S膮du Okr臋gowego w Jeleniej G贸rze Pana Wojciecha Damaszko oraz Dziekana Rady OIRP w Wa艂brzychu Pana S艂awomira Majki serdecznie zapraszam na spotkanie,

kt贸re odb臋dzie si臋 26 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w budynku S膮du Okr臋gowego w Jeleniej G贸rze, Aleja Wojska Polskiego 56, w sali konferencyjnej nr 326, III pi臋tro.

Spotkanie b臋dzie dotyczy艂o prezentacji Portalu Informacyjnego wdro偶onego w S膮dzie Okr臋gowym w Jeleniej G贸rze.

 


Zmiana w planie zaj臋膰 II roku aplikacji

Zaj臋cia z dnia 27.02.2016 z SSR Kamil膮 Firko s膮 przeniesione na dzie艅 25.06.2016聽

Zmiana w planie III roku aplikacji

zaj臋cia z dnia 2.04.2016 roku (Prawo Administracyjne, gospodarka nieruchomo艣ciami)聽 zostaj膮 przeniesione na dzie艅 6.02.2016 roku (zamiast Zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego).

Zaj臋cia w dniu 2.04.2016 roku poprowadzi r.pr. Pawe艂 Polewski聽

 


 

Sk艂adka aplikanta radcowskiego wynosi 20 z艂 miesi臋cznie i jest p艂atna do ko艅ca danego miesi膮ca na rachunek bankowy Izby:

BZWBK 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337

W tytule przelewu nale偶y wpisa膰 imi臋 i nazwisko aplikanta oraz rok aplikacji.


 

Op艂ata roczna za aplikacj臋 radcowsk膮 dla aplikant贸w I, II i III roku w roku szkoleniowym 2016 wynosi 5.735,00 z艂.

Op艂at臋 nale偶y ui艣ci膰 do dnia 31 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy Izby -

BZWBK 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337


 

PLANY ZAJ臉膯 DLA APLIKANT脫W 聽I, 聽II, 聽III聽 roku aplikacji na rok 2016 (plan zawiera zmiany naniesione w dniu 16.02.2016 rok)

Plan zaj臋膰 I rok aplikacji

Plan zaj臋膰 II rok aplikacji

Plan zaj臋膰 III rok aplikacji

Zaj臋cia odbywaj膮 si臋 w budynku Wa艂brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wa艂brzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zaj臋cia rozpoczynaj膮 si臋 o godz. 9.00.

Przerwa wakacyjna dla aplikant贸w radcowskich I, II i III roku aplikacji w roku szkoleniowym 2016 przypada w terminie od dnia 9 lipca 2016 r. do dnia 19 sierpnia 2016 r.

 


 

PRZENIESIENIE WPISU APLIKANTA RADCOWSKIEGO聽

Zgodnie z 搂 26 ust. 2 uchwa艂y Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radc贸w Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radc贸w prawnych i aplikant贸w radcowskich post臋powanie w sprawie przeniesienia wpisu na list臋 aplikant贸w radcowskich wszczyna si臋 na uzasadniony wniosek aplikanta.

Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 uchwa艂臋 o wpisie na list臋 aplikant贸w radcowskich 聽i za艣wiadczenie o z艂o偶eniu 艣lubowania aplikanta radcowskiego.


ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO IZBY

Szanowni Aplikanci 聽uprzejmie informujemy, 偶e Izba jest w trakcie zmiany rachunku bankowego.

Prosimy o dokonywanie wp艂at na nowy rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A. O/ Wa艂brzych

17 1090 2271 0000 0001 2949 9337


ZAMAWIANIE LEGITYMACJI APLIKANTA RADCOWSKIEGO

Drodzy Aplikanci I roku uprzejmie informujemy, 偶e zamawianie legitymacji aplikanta radcowskiego nast臋puje drog膮 elektroniczn膮. Szczeg贸艂owa instrukcja zamawiania legitymacji oraz logowania do Extranetu znajduje si臋 na g艂贸wnej stronie Izby w zak艂adce pliki do pobrania.


DRUK O艢WIADCZENIA PATRONA

Poni偶ej druk o艣wiadczenia Patrona.

Osoby聽 rozpoczynaj膮ce aplikacj臋 w styczniu 2016 r. proszone s膮 o sk艂adanie o艣wiadcze艅 do dnia 23 grudnia 2015 r.

Aplikanci nieposiadaj膮cy Patrona proszeni s膮 o z艂o偶enie wniosku o jego wyznaczenie do Biura OIRP przy ul. Dmowskiego 20 w Wa艂brzychu.

O艣wiadczenie patrona 2015

 


UCHWA艁Y:

1. Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej 2015