Serdecznie zapraszamy wszystkich radc贸w prawnych i aplikant贸w radcowskich z terenu dzia艂ania Izby, tj. Wa艂brzych, Jelenia G贸ra, Legnica do korzystania z jej zasob贸w.

Serdecznie pozdrawiamy!


Posiedzenia Rady OIRP w 2015 roku.
W 2015 roku Rada OIRP b臋dzie obradowa艂a na posiedzeniach w nast臋puj膮cych dniach:
26.02, 16.04, 07.05, 19.06, 3.09, 22.10, 17.12


UWAGA - informujemy, 偶e w dniu 5 listopada 2015 r. o godz. 14.00 odb臋dzie si臋 posiedzenie Rady, na kt贸rym zostan膮 podj臋te uchwa艂y w sprawie wpisu na list臋 aplikant贸w radcowskich.
Posiedzenia rozpoczynaj膮 si臋 o godz. 15.00.
Sprawy wnioskowe prosimy sk艂ada膰 najp贸藕niej na 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia.


Aktualno艣ci

Egzamin radcowski 2016 – druki

poniedzia艂ek, 1 Luty 2016

Osoby przyst臋puj膮ce do egzaminu radcowskiego w 2016 r. do wniosku o dopuszczenie do egzaminu proszone s膮 o do艂膮czenie informacji o wyborze sposobu rozwi膮zywania zada艅 oraz聽o艣wiadczenia o akceptacji warunk贸w zwi膮zanych z u偶yciem w艂asnego sprz臋tu komputerowego (w przypadku pisania na komputerze).

Druki poni偶ej:

Informacja_o_wyborze_sposobu_rozwi膮zywania_zada艅_-_2016r. O艣wiadczenie_o_akceptacji_warunk贸w_zwi膮zanych_z_u偶yciem_w艂asnego_sprz臋tu_komputerowego__2016r.

Instrukcja obs艂ugi Aplikacji do zdawania egzamin贸w prawniczych

poniedzia艂ek, 1 Luty 2016
Poni偶ej przedstawiamy instrukcj臋 obs艂ugi 鈥濧plikacji do zdawania egzamin贸w prawniczych鈥, obowi膮zuj膮cej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w聽2016 r.
Aplikacja skierowana jest do os贸b zdaj膮cych egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski, w聽rozumieniu przepis贸w odpowiednio: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s膮dowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z p贸藕n. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U z 2015 r. poz. 615, z p贸藕n. zm.) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z p贸藕n. zm.).
Stosownie do tre艣ci 搂 22a ust. 6 rozporz膮dzenia Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 6 wrze艣nia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzamin贸w konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), 搂 10 ust. 3 rozporz膮dzenia Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. poz. 1666, z p贸藕n. zm.) oraz 搂 10 ust. 3 rozporz膮dzenia Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. poz. 1685, z p贸藕n. zm.), zdaj膮cy s膮 uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwi膮zywania zada艅 w formie odr臋cznej albo przy u偶yciu w艂asnego sprz臋tu komputerowego.
Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwi膮zywania zada艅 winna zosta膰 z艂o偶ona przewodnicz膮cemu w艂a艣ciwej komisji nie p贸藕niej ni偶 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Za艂o偶enia dotycz膮ce zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:
 • zapoznanie si臋 zdaj膮cych z funkcjonalno艣ci膮 aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalno艣ci.
Aplikacja jest udost臋pniona w wersji demonstracyjnej i ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa posiada wy艂膮czone zabezpieczenia oraz funkcj臋 zapisu pracy.
Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
Wersj臋 finaln膮 aplikacji zdaj膮cy otrzymaj膮 przed rozpocz臋ciem egzamin贸w na no艣nikach pami臋ci 鈥 pendrive (no艣niki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci).
Minimalne wymagania*, kt贸re powinien spe艂nia膰 komputer zdaj膮cego dla prawid艂owego dzia艂ania aplikacji:
 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pami臋ci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto u偶ytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wy艂膮czony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcj臋 鈥瀙rezentacja鈥 / 鈥瀢ysoka wydajno艣膰鈥[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 dat膮 i czasem;
 • wy艂膮czone aktualizacje automatyczne
Uwagi:
 • Aplikacja nie mo偶e by膰 uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostan膮 zablokowane przez aplikacj臋.
* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy kt贸rych aplikacja pracuje prawid艂owo. Nale偶y mie膰 na uwadze, 偶e zainstalowane na komputerze zdaj膮cego i pracuj膮ce w tle inne aplikacje mog膮 spowolni膰 dzia艂anie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zb臋dnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
聽W celu rozpocz臋cia testowania 鈥濧plikacji do zdawania egzamin贸w prawniczych鈥 nale偶y:
 • Pobra膰 plik DEMO.zip
 • Rozpakowa膰 plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomi膰 plik START.exe z katalogu AZEP
W przypadku pyta艅 technicznych dotycz膮cych Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domy艣lnie zintegrowany jako sk艂adnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych system贸w takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 艣rodowisko .NET instaluje si臋 automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. 艣rodowisko.
[2] Aby sprawdzi膰 czy zalogowany u偶ytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera nale偶y w linii polece艅 wykona膰 komend臋 net user %username% i sprawdzi膰 czy na wy艣wietlonej li艣cie znajduje si臋 nast臋puj膮cy wpis 鈥濩z艂onkostwa grup lokalnych *Administratorzy鈥
[3] Komputer powinien by膰 skonfigurowany w taki spos贸b aby w przypadku bezczynno艣ci nie u偶ywa艂 funkcji wstrzymywania systemu (tryb u艣pienia) i wygaszacza ekranu.
Wi臋cej informacji oraz demo do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci.

Zmiany do Regulaminu zasad wype艂niania obowi膮zku doskonalenia zawodowego przez radc贸w prawnych

pi膮tek, 29 Stycze艅 2016

Poni偶ej Uchwa艂a NR 103/IX/ 2015 Krajowej Radcy Radc贸w Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu zasad wype艂niania obowi膮zku doskonalenia zawodowego przez radc贸w prawnych i zada艅 organ贸w samorz膮du s艂u偶膮cych zapewnieniu przestrzegania tego obowi膮zku.

Prosimy o zapoznanie si臋 z nowym regulaminem.

Uchwa艂a nr 103 Krajowej Rady Radc贸w Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. – Regulamin zasad wype艂niania obowi膮zku zawodowego przez radc贸w prawnych

Biuletyn Informacyjny KRRP NR 2/2016

艣roda, 27 Stycze艅 2016

W za艂膮czeniu Biuletyn Informacyjny z dnia 26 stycznia 2016 r.

BIULETYN INFORMACYJNY KRRP NR 2 2016

Informacja dla radc贸w prawnych prowadz膮cych kancelarie, zainteresowanych wsp贸艂prac膮 z PZU Pomoc SA w zakresie obs艂ugi ubezpiecze艅 ochrony prawnej

艣roda, 20 Stycze艅 2016

Porozumienie o wsp贸艂pracy w zakresie obs艂ugi ubezpiecze艅 ochrony prawnej, zawarte w dniu 29 grudnia 2015 r. pomi臋dzy Krajow膮 Izb膮 Radc贸w Prawnych a PZU Pomoc Sp贸艂k膮 Akcyjn膮 w Warszawie, ju偶 obowi膮zuje i stwarza radcom prawnym prowadz膮cym kancelarie mo偶liwo艣膰 nawi膮zania wsp贸艂pracy na zasadach okre艣lonych w tym porozumieniu. Udost臋pniamy do wiadomo艣ci wszystkich radc贸w prawnych tekst porozumienia wraz za艂膮cznikami. Radcowie prawni prowadz膮cy kancelarie (dzia艂aj膮cy w ramach kancelarii), kt贸rzy chc膮 przyst膮pi膰 do wsp贸艂pracy, po zapoznaniu si臋 z porozumieniem i za艂膮cznikami do niego, powinni:

 1. wype艂ni膰 i podpisa膰 鈥瀌eklaracj臋 przyst膮pienia do wsp贸艂pracy z PZU Pomoc Sp贸艂ka Akcyjn膮 w ramach programu obs艂ugi klient贸w obj臋tych ubezpieczeniem ochrony prawnej鈥 ( tj. za艂膮cznik nr 2 do Porozumienia)
 2. wys艂a膰 orygina艂 deklaracji na adres: PZU Pomoc Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie, Aleja Jana Paw艂a II 24, 00-133 Warszawa

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub wyja艣nie艅, zwi膮zanych z przyst膮pieniem do wsp贸艂pracy na podstawie porozumienia, zapytania mo偶na kierowa膰 e-mailem na adres:聽 zbychorski@kirp.pl .

Porozumienie-o-wsp贸艂pracy-z-dnia-29-grudnia

Za艂膮cznik-nr-1-do-porozumienia-z-dnia-29-grudnia

Za艂膮cznik-nr-2-do-porozumienia-z-dnia-29-grudnia

OWU-PZU-Dom-

OWU-PZU-Auto-od-14.11.2015

Strona 1 z 512345