Serdecznie zapraszamy wszystkich radc贸w prawnych i aplikant贸w radcowskich z terenu dzia艂ania Izby, tj. Wa艂brzych, Jelenia G贸ra, Legnica do korzystania z jej zasob贸w.

Serdecznie pozdrawiamy!Aktualno艣ci

Oferta wynajmu laptop贸w na egzamin radcowski

wtorek, 17 Stycze艅 2017

Szanowni Pa艅stwo,

poni偶ej聽oferta wynajmu laptop贸w聽na egzamin radcowski w 2017 r.

Laptop dla Aplikanta 2017

 

Dokumenty do egzaminu radcowskiego 2017 r.

poniedzia艂ek, 2 Stycze艅 2017

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 11 lutego 2017 r. – przez osoby, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 7 marca 2017 r. – przez osoby, kt贸re odby艂y aplikacj臋 radcowsk膮.

Termin dla os贸b, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj. 11 lutego 2017 r. pomimo, i偶 wypada w sobot臋 – dzie艅 r贸wnorz臋dny z dniem ustawowo wolnym od pracy – nie podlega wyd艂u偶eniu do dnia 12 lutego 2017 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 搂 4 k.p.a.

Op艂ata egzaminacyjna wynosi 1.600 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c sze艣膰set z艂otych).

Op艂at臋 nale偶y ui艣ci膰 na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci (Al. Ujazdowskie 11, 00 鈥 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: 鈥瀘p艂ata za egzamin radcowski w 2017 r.鈥.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego nale偶y do艂膮czy膰:

I. w przypadku os贸b, kt贸re odby艂y aplikacj臋 radcowsk膮:

 1. za艣wiadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
 2. orygina艂 dowodu uiszczenia op艂aty za egzamin radcowski.

聽II.聽w przypadku os贸b, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. 偶yciorys,
 3. dokument za艣wiadczaj膮cy uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 4. kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie wy偶szych studi贸w prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytu艂u magistra lub zagranicznych studi贸w prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o kt贸rym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza s膮dowego, starszego referendarza s膮dowego, asystenta prokuratora lub asystenta s臋dziego, a w przypadku os贸b, kt贸re by艂y zatrudnione w S膮dzie Najwy偶szym, Trybunale Konstytucyjnym lub w mi臋dzynarodowym organie s膮dowym, w szczeg贸lno艣ci w Trybunale Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Cz艂owieka i wykonywa艂y zadania odpowiadaj膮ce czynno艣ciom asystenta s臋dziego 鈥 r贸wnie偶 dokumenty okre艣laj膮ce zakres ich obowi膮zk贸w,
 6. dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o prac臋 lub um贸w cywilnoprawnych wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej przez radc臋 prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, sp贸艂ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, sp贸艂ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o kt贸rych mowa w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 鈥 Prawo o adwokaturze,
 7. dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej i wykonywania wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urz臋d贸w,
 8. dokument za艣wiadczaj膮cy o uko艅czeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4 -letni okres zatrudnienia w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej lub w pa艅stwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych z tworzeniem projekt贸w ustaw, rozporz膮dze艅 lub akt贸w prawa miejscowego,
 9. dokument za艣wiadczaj膮cy uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu s臋dziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
 10. dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa艅stwa,
 11. orygina艂 dowodu uiszczenia op艂aty za egzamin radcowski,
 12. 3 zdj臋cia zgodnie z wymaganiami obowi膮zuj膮cymi przy wydawaniu dowod贸w osobistych.

Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do Okr臋gowej Izby Radc贸w Prawnych w Wa艂brzychu przy ul. Dmowskiego 20/4.

Obszar w艂a艣ciwo艣ci Okr臋gowej Izby Radc贸w Prawnych w Wa艂brzychu obejmuje聽swym zasi臋giem dzia艂ania powiaty: boles艂awiecki, dzier偶oniowski, g艂ogowski, jaworski, jeleniog贸rski, kamiennog贸rski, k艂odzki, legnicki, luba艅ski, lubi艅ski, lw贸wecki, polkowicki, 艣widnicki, wa艂brzyski, z膮bkowicki, zgorzelecki, z艂otoryjski i miasta na prawach powiatu: Jelenia G贸ra i Legnica.

 

Og艂oszenie o egzaminie radcowskim w 2017 r.

poniedzia艂ek, 2 Stycze艅 2017

Minister Sprawiedliwo艣ci聽na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6聽lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z p贸藕n. zm.) w porozumieniu z聽Krajow膮 Rad膮 Radc贸w Prawnych聽wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla os贸b, kt贸re odby艂y aplikacj臋 radcowsk膮 i otrzyma艂y za艣wiadczenie o jej odbyciu oraz dla os贸b, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

 1. 聽 doktor贸w nauk prawnych,
 2. 聽 聽 os贸b, kt贸re przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie d艂u偶szym ni偶 6 lat przed z艂o偶eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu by艂y zatrudnione na stanowisku referendarza s膮dowego, starszego referendarza s膮dowego, asystenta prokuratora, asystenta s臋dziego lub by艂y zatrudnione w S膮dzie Najwy偶szym, Trybunale Konstytucyjnym lub w mi臋dzynarodowym organie s膮dowym, w szczeg贸lno艣ci w聽Trybunale Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Cz艂owieka i wykonywa艂y zadania odpowiadaj膮ce czynno艣ciom asystenta s臋dziego,
 3. 聽 聽 os贸b, kt贸re po uko艅czeniu wy偶szych studi贸w prawniczych przez okres co najmniej 4聽lat w okresie nie d艂u偶szym ni偶 6 lat przed z艂o偶eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywa艂y na podstawie umowy o prac臋 lub umowy cywilnoprawnej wymagaj膮ce wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zane ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej przez radc臋 prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, sp贸艂ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o聽kt贸rych mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, sp贸艂ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o kt贸rych mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja聽聽聽聽 1982 r. 鈥 Prawo o adwokaturze,
 4. os贸b, kt贸re po uko艅czeniu wy偶szych studi贸w prawniczych przez okres co najmniej 4聽lat w okresie nie d艂u偶szym ni偶 6 lat przed z艂o偶eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu by艂y zatrudnione w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej i wykonywa艂y wymagaj膮ce wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zane ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urz臋d贸w,
 5. os贸b, kt贸re po uko艅czeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w聽okresie nie d艂u偶szym ni偶 6 lat przed z艂o偶eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu by艂y zatrudnione w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej lub w pa艅stwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywa艂y wymagaj膮ce wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zane z tworzeniem projekt贸w ustaw, rozporz膮dze艅 lub akt贸w prawa miejscowego,
 6. os贸b, kt贸re zda艂y egzamin s臋dziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. os贸b, kt贸re zajmuj膮 stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa艅stwa,
 8. os贸b, kt贸re w terminie okre艣lonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie z艂o偶y艂y wniosku o wpis na list臋 radc贸w prawnych,
 9. 聽 os贸b, o kt贸rych mowa w art. 292 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;

na dzie艅聽28 marca 2017 r. godz. 10.00聽– cz臋艣膰 pierwsza, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zadania z聽zakresu prawa karnego, na dzie艅聽29 marca 2017聽r. godz. 10.00聽– cz臋艣膰 druga, obejmuj膮ca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzie艅聽30 marca 2017 r. godz. 10.00聽– cz臋艣膰 trzecia, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzie艅聽31 marca 2017聽r. godz. 10.00聽– cz臋艣膰 czwarta i pi膮ta, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zada艅 z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Zgodnie z tre艣ci膮 art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy sk艂adaj膮 do komisji egzaminacyjnej na obszarze w艂a艣ciwo艣ci rady okr臋gowej izby radc贸w prawnych, w kt贸rej odbyli aplikacj臋 radcowsk膮. Osoby uprawnione do przyst膮pienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji sk艂adaj膮 wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze w艂a艣ciwo艣ci rady okr臋gowej izby radc贸w prawnych w艂a艣ciwej ze wzgl臋du na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszcz膮ce si臋 w siedzibach rad okr臋gowych izb radc贸w prawnych.

W Wa艂brzychu ul. Dmowskiego 20/4, kod 58-300, dla obszaru w艂a艣ciwo艣ci Okr臋gowej Izby Radc贸w Prawnych w Wa艂brzychu obejmuj膮cej swym zasi臋giem dzia艂ania powiaty: boles艂awiecki, dzier偶oniowski, g艂ogowski, jaworski, jeleniog贸rski, kamiennog贸rski, k艂odzki, legnicki, luba艅ski, lubi艅ski, lw贸wecki, polkowicki, 艣widnicki, wa艂brzyski, z膮bkowicki, zgorzelecki, z艂otoryjski i miasta na prawach powiatu: Jelenia G贸ra i Legnica.

Biuletyn Informacyjny KRRP NR 25/2016

pi膮tek, 23 Grudzie艅 2016

W za艂膮czeniu Biuletyn Informacyjny z dnia 22 grudnia聽2016 r.

biuletyn-informacyjny-nr-25-2016

Korespondencja od Wiceprezesa KRRP L. Korczaka dot. ustawy o VAT

czwartek, 22 Grudzie艅 2016

Szanowni Pa艅stwo,

poni偶ej przekazujemy korespondencj臋 od Wiceprezesa KRRP Leszka Korczaka dotycz膮c膮 nowelizacji przepis贸w podatkowych wprowadzaj膮cej odpowiedzialno艣膰 solidarn膮 pe艂nomocnik贸w dokonuj膮cych zg艂oszenia rejestracyjnego VAT.

informacja-obsil

Strona 1 z 612345...ostatnia 禄